UGT firma un acuerdo que restituye derechos y salarios a las empleadas y empleados públicos

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT y el Gobierno firman un Acuerdo plurianual  sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la Función Pública que asegura una subida del 6,1% fijo hasta 2020 y del 6,9% para distintos colectivos a través de fondos adicionales. El incremento salarial alcanzaría el 8,79% si se cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 y el cumplimiento de déficit. Seguir Leyendo

Mesa Sectorial de Serveis Generals (23/06/2017)

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals celebrada el passat divendres dia 23 de juny es varen tractar els següents punts:

1. Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es convoquen proves selectives per formar part d'un borsí per cobrir, amb caràcter d'interinitat places vacants del cos d'advocacia de la CAIB.

Des d’UGT hem manifestat el nostre malestar respecte a la prioritat i gran celeritat que l’administració ha tingut  a l’hora de  convocar proves selectives per formar part del borsí del cos d’advocacia de la CAIB. Hem demanat la mateixa urgència i el mateix tractament per altres col·lectius que no donen abast i que també necessitarien se les convoquessin un borsí.

 UGT va registrar el dia 2 de juny un escrit proposant la creació i posada en marxa d’un borsí a la Conselleria de Cultura, participació i esports.

 

2. Acord sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat a la mesa sectorial de Serveis Generals.

Valoram positivament la voluntat de diàleg que ha demostrat en aquesta matèria l’administració, tot i que hem aconseguit millores en relació als drets usurpats amb el decret de mesures urgents del 2012, el nostre sindicat continuarà treballant per aconseguir el 100% dels drets.

UGT va proposar que es compenses amb mes dies de vacances quan l’administració t’obligues a gaudir-les per necessitats del servei fora del període ordinari (juny, juliol, agost, setembre). Cal recordar que actualment no s’estava donant cap dia. Proposta votada i acceptada per l’administració. 

També hem aconseguit mantenir la possibilitat de gaudir vacances agafant dies lliures sense cap obligació de que ni hagi un mínim de dies. 

Per a la cura de fills s’ha augmentat l’edat de 12 anys a 14 anys.

També vàrem proposar un permís de 5 dies per a la cura de fills per aquelles  situacions quotidianes de malalties que es poden donar i que necessiten de la presència del pare o mare.

Hem aconseguit també fer extensiu al cònjuge  el gaudi  de permís per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

 

3. Proposta Acord d'implantació d'un sistema d'avaluació de les competències professionals

S’han començat les negociacions per desplegar l’acord de carrera professional, en aquesta Mesa hem tractat exclusivament l’avaluació de l’acompliment.

Recordam que el model d’avaluació es fonamenta en els següents ítems:

  • Formació
  • Docència
  • Compromís amb l'organització
  • Avaluació de l'acompliment (avaluació 360º)
  • Compliment d’objectius de la seva unitat i personal

També hem començat a negociar el punt 6 que tracta sobre la carrera ordinària. Recordam el punt 6 de la convocatòria de carrera ordinària signat en 2015.

"La primera convocatòria de carrera ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal es durà a terme dins el segon semestre de 2017, d’acord amb els requisits establerts. En aquesta convocatòria, i per una sola vegada, es tindran en compte les fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase extraordinari d’implantació i sempre que la durada del període excedent sigui superior a tres anys".

 

ARA NOSALTRES

Pòlissa d'accidents per a afiliats

Butlletí setmanal ocupació pública

Calendari laboral 2018

 Descomptes afiliats FeSP-UGT/UOC

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK

 

ÚLTIMOS TWEETS

 

 

Enllaç al blog d'Administració Autonòmica   Enllaç a Foro de Formació   Enllaç a Seguros Atlantis  

Enllaç a Global dent   Enllaç a Liguirre Resort Enoturismo   Enllaç a Escuela Julián Besteiro

SEGUEIX-NOS

IR ARRIBA