UGT firma un acuerdo que restituye derechos y salarios a las empleadas y empleados públicos

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT y el Gobierno firman un Acuerdo plurianual  sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la Función Pública que asegura una subida del 6,1% fijo hasta 2020 y del 6,9% para distintos colectivos a través de fondos adicionales. El incremento salarial alcanzaría el 8,79% si se cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 y el cumplimiento de déficit. Seguir Leyendo

Plans de Formació General i Sectorial 2017

L’EBAP ha decidit modificar l’estructura dels plans de formació general i sectorial per adaptar-se millor a les necessitats del personal al servei de l’Administració i per millorar-ne la gestió. Les novetats són les següents:


-    Se modifiquen els terminis de presentació de sol·licituds. Al llarg de l’any en curs, s’obrirà un termini de set dies hàbils cada mes per inscriure’s a les activitats formatives incloses en cada pla. 

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives de l’any 2017 és el següent:

  • Inscripció del 24 al 31 de gener per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos de febrer i març.
  • Inscripció de l’1 al 7 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’abril.
  • Inscripció de l’1 al 7 d’abril per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de maig.
  • Inscripció de l’1 al 7 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de juny.
  • Inscripció de l’1 al 7 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de setembre.
  • Inscripció de l’1 al 7 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’octubre.
  • Inscripció de l’1 al 7 d’octubre per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de novembre.

-    Tota la informació relativa a les activitats oferides es publicarà a la pàgina web <http://ebap.caib.es> abans que comenci cada termini d’inscripció. Per  tant, no se publicaran totes les activitats de l’any en el mes de gener sinó només les línees formatives que s’oferiran al llarg del 2017.

-    Es permet la inscripció a un màxim de dues activitats per cada termini i per cada pla, sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.

-    La participació a les activitats formatives únicament permet obtenir certificats d’aprofitament, llevat de les activitats concebudes com a jornades, conferències o tallers que siguin inferiors a 10 hores de durada, en les quals es podran expedir certificats d’assistència.

-    Amb l’objectiu d’impulsar l’activitat avaluadora l’EBAP podrà  expedir certificats d’aprofitament excel·lent. 

-    Al llarg de l’any s’ampliarà l’oferta d’activitats en el Programa d’Autoformació. Les matèries que s’oferiran, entre d’altres, són les següents:
·    Gestió per objectius
·    Avaluació per competències
·    Gestió de la qualitat
·    Processador de textos LibreOffice
·    Full de càlcul LibreOffice
·    El nou règim jurídic de les administracions públiques

-    S’amplien els destinataris del pla de formació. En el 2017 podrà participar el personal estatutari no sanitari de l’IB-Salut.

Per accedir a l'oferta formativa d'aquests plans, podeu clicar aquí:

ARA NOSALTRES

Pòlissa d'accidents per a afiliats

Butlletí setmanal ocupació pública

Calendari laboral 2018

 Descomptes afiliats FeSP-UGT/UOC

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK

 

ÚLTIMOS TWEETS

 

 

Enllaç al blog d'Administració Autonòmica   Enllaç a Foro de Formació   Enllaç a Seguros Atlantis  

Enllaç a Global dent   Enllaç a Liguirre Resort Enoturismo   Enllaç a Escuela Julián Besteiro

SEGUEIX-NOS

IR ARRIBA