CURS DE PREPARACIÓ DEL TEMARI GENERAL de les proves selectives d’accés a BORSINS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA

CURS DE PREPARACIÓ DEL TEMARI GENERAL de les proves selectives d’accés a

BORSINS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA

10 TEMES - 25 HORES

El curs inclou temari elaborat, explicació dels temes i tests

 

DATES: del 11 de FEBRER al 7 de MARÇ de 2019

HORARI:

                        Febrer 2019

HORARI

DL

DM

DC

DJ

DV

DS

DG

Dilluns- Dimecres - Dijous 16.15h a 18.45h

11

12

13

14

15

16

17

Dilluns - Dijous

16.15h a 18.45h

18

19

20

21

22

23

24

Dilluns- Dimecres - Dijous 16.15h a 18.45h

25

26

27

28

Març 2019

1

2

3

                        Març 2019

Dilluns - Dijous

16.15h a 18.45h

4

5

6

7

8

9

10

 

LLOC: Palma – c/ Font i Monteros, núm.8 – Sala de Premsa.

MATRÍCULES:

AFILIADE I AFILIATS

55€

NO AFILIADES AFILIATS

80€

 

INFORMACIÓ: Responsable de Formació FeSP-UGT - Tel. 647689086 – 603 788 156

PREINSCRIPCIONS: enviar NOM i LLINATGES, DNI, TELÈFON, ADREÇA ELECTRÒNICA i, si estau AFILIATS/ADES a

formacioEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

indicant en el títol del correu BORSINS AJUNTAMENT PALMA abans de dijous 17 de gener de 2019.

 

OBSERVACIONS:

 • preferències d’inscripcions AFILIADES i AFILIATS (*Les places s'assignaran per rigorós ordre de preinscripció)
 • iniciat el curs no es retorna la matrícula
 • l’horari pot presentar variacions puntuals
 • el curs està sotmès al número de preinscripcions

TEMARI

 1. L’administració local: principis generals. El municipi: concepte, elements, organització i competències. Les formes d’activitat de les entitats locals.
 2. La potestat reglamentària de les entitats locals. Classes: reglaments,  ordenances i bans. Procediment d’ elaboració i aprovació.
 3. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. L’eficàcia: notificació i publicació. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció. El silenci administratiu. Finalització del procediment.
 4. Llei 39/2015 de procediment administratiu comú: identificació i firma dels interessats en el procediment administratiu. Dret de les persones en les relaciones amb les administracions públiques. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic: funcionament electrònic del sector públic.
 5. Els recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recursos administratius. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. La convalidació de l’acte administratiu. La revisió d’ofici.
 6. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i àmbit d’aplicació. El principi de igualtat i la tutela contra la discriminació.
 7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: àmbit d’aplicació. Drets i deures. Principis de l’acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors i treballadores en matèria de prevenció de riscs. Consulta als treballadors i treballadores. Comitè de seguretat i salut.
 8. La protecció de dades de caràcter personal: règim jurídic i els seus àmbits: subjectiu, objectiu i formal d’aplicació. Vies de protecció de la confidencialitat.
 9. La contractació administrativa. Classes: elements i subjectes, objecte i causa dels contractes públics. La forma de la contractació i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització dels contractes.
 10. El servei públic en l’esfera local. Les formes de gestió dels serveis públics. Consideració especial de la concessió.

 

Renda 2018

ARA NOSALTRES

 

Butlletí setmanal ocupació pública

 Descomptes afiliats FeSP-UGT/UOC

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK

 

ÚLTIMOS TWEETS

 

 

Enllaç al blog d'Administració Autonòmica   Enllaç a Foro de Formació   Enllaç a Seguros Atlantis  

Enllaç a Global dent   Enllaç a Liguirre Resort Enoturismo   Enllaç a Escuela Julián Besteiro

SEGUEIX-NOS

IR ARRIBA