REIAL DECRET PER EL QUE ES MODIFICA EL REIAL DECRETO 1299/2006, DE 10 DE NOVEMBRE, PER EL QUE S’APROVA EL QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS AL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL I S’ESTABLEIXEN CRITERIS PER LA SEVA NOTIFICACIÓ I REGISTRE.

Aquest projecte de Reial Decret tracta d’atendre aquells supòsits, no molt freqüents, de treballadors/es a les activitats citades que cursen una malaltia més greu com és el càncer de pulmó sense un diagnòstic previ de silicosi.

Es tracta d’establir una  relació causal amb la silicosi prèvia, perquè el càncer de pulmó per exposició a la sílice no és dóna sense prèvia silicosi.

L’ UGT, a la tramitació del projecte, a aportat estudis mèdics favorables a la consideració del càncer de pulmó per exposició al pols de sílice cristal·lina com a malaltia professional.

L’impacta econòmic de la mesura, xifrat en 0,25 milions d’euros, no és significatiu donat què les malalties que han cursat una silicosi prèvia ja estan incloses i els possibles casos de càncer de pulmó, a les activitats assenyalades al projecte de reial decret, sense silicosi prèvia, tenen la cobertura de la Seguretat Social, bé com a contingència comuna o bé com accident de treball (article 156.2 e) i f) de la Llei General de la Seguretat Social) sempre que s’hagi provat que ha tingut el seu origen a la activitat laboral

ARA NOSALTRES

 

Butlletí setmanal ocupació pública

Calendari laboral 2018

 Descomptes afiliats FeSP-UGT/UOC

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK

 

ÚLTIMOS TWEETS

 

 

Enllaç al blog d'Administració Autonòmica   Enllaç a Foro de Formació   Enllaç a Seguros Atlantis  

Enllaç a Global dent   Enllaç a Liguirre Resort Enoturismo   Enllaç a Escuela Julián Besteiro

SEGUEIX-NOS

IR ARRIBA